Angelo Bawar, 17, and Father, Antonio Bawar
Angelo Bawar, 17, and Father, Antonio. Antonio works on our farm.

Silca Scholars

Silca values education of our youth. We offer merit based and work/study scholarships to those in need in the Silang, Cavite area. One of our intern-scholars, Angelo Bawar, was kind enough to share some words of his experience as a Silca Scholar:

“Ako si Angelo Bawar nakatira sa n2nd, Silang, Cavite at 17 taong gulang. Ang aking ama ay Si Antonio Bawar at siya isang trabahador ng Silca Coffee Roasting Company. Dahil sa tulong ng Silca Coffee Roasting Company natutugunan ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Layunin ko na makatapos ng pag-aaral upang makatulong sa aking mga magulang at masuklian ang mga paghihirap na kanilang ginawa. Balang araw gusto kong maging isang matagumpay na guro sa larangan ng Matematika. Sa ngayon, ako ay nasa ikalawang taon na ng kursong Bachelor of Secondary Education sa paaralan ng Cavite State University-Silang Campus.”

“I’m Angelo Bawar, I live in Lalaan 2nd, Silang, Cavite, and am 17 years old. My father is Antonio Bawar, and he is a worker at Silca Coffee Roasting Company. Because of the help of Silca Coffee Roasting Company, I get to fulfill my dream of studying in college. My goal is to finish college, help my parents, and give back to them for all their hard work and all they do to support me. One day I’ll become a successful teacher in Mathematics. At this time, I am a second year college student taking up a Bachelor of Secondary Education at Cavite State University-Silang Campus.” -Angelo Bawar, 11/15/2014

Interested in becoming a Silca Scholar? Email us at info@silcacoffee.com